Over ons

Young MKB Haarlem is de vereniging voor en door ondernemers in de regio Haarlem in de eerste 7 jaar van hun bestaan. De regionale ondernemersvereniging is opgericht in 2006 vanuit de noodzaak om het ondernemersklimaat voor startende ondernemers in de regio Haarlem te verbeteren. We willen dat zij optimaal de kans krijgen hun bedrijfsactiviteit van de grond te krijgen.

Doelstellingen
Uitvoerige inventarisatie van de behoeften van jonge ondernemers heeft geleid tot de volgende specifieke doelstellingen voor Young MKB Haarlem.
– Lokale lobby: zorgen voor een beter gehoor bij de lokale overheid.
– Buddyschap: koppeling tussen jonge en oudere ondernemers voor reflectie en ondersteuning.
– Evenementen: het organiseren van bijeenkomsten, workshops, seminars.
– Communicatie: het beter voor het voetlicht kunnen brengen van leden in de media.
– Incubator: het opzetten van een fysieke locatie waar jonge ondernemers zich kunnen vestigen.

Leden
Inmiddels helpen meer dan 150 leden elkaar met tips, cursussen en netwerken. Onze leden zijn actief in diverse vakgebieden en sectoren. ‘Young’ duidt op de leeftijd van het bedrijf. Net afgestudeerd, medior of tegen je pensioenleeftijd aan, dat maakt niet uit, iedere startende ondernemer is welkom! De leden stellen met elkaar de jaaragenda van Young MKB Haarlem vast tijdens de algemene ledenvergadering waar zij allemaal hun ideeën kunnen inbrengen voor nieuwe activiteiten.

Bestuur
Het bestuur van Young MKB Haarlem bestaat uit het dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.

Partners
Young MKB Haarlem kan niet zonder de hulp van lokale partners bij het realiseren van de doelstellingen.