Ondernemen in zwaar weer Haarlem

door | mei 29, 2017

Ondernemen is niet altijd even makkelijk en ook al zit het economische klimaat mee, soms zit het bij juist jouw markt nog even tegen. Altijd blijven rollen! De onderstaande organisaties zijn er om je te helpen. Maak er gebruik van.

Qredits

Wij helpen jou om je dromen te realiseren. Je kunt bij ons terecht voor zakelijke en hypothecaire kredieten tot € 250.000. Ook als je bij een andere bank geen financiering krijgt, is het goed mogelijk dat wij je wél kunnen helpen.

Kredietunie Kennemerland

 

Kredietunie Kennemerland is een coöperatieve kredietvereniging met uitgesloten aansprakelijkheid zonder winstoogmerk waarin ondernemers elkaar geld lenen. Door risicospreiding kunnen ondernemers op een verantwoorde wijze geld uitlenen of dit juist makkelijker lenen dan bij een bank. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Deze manier van werken bevordert de onderlinge solidariteit. Ook treden kredietgevende leden op als coach voor de kredietnemer.

Stichting Over Rood

Over Rood droomt van een eenvoudige wereld waarin iedereen zijn eigen toekomst kan bepalen. Waarin wetten en regels toegankelijk zijn en iedereen de juiste informatie heeft. Mensen om kunnen gaan met tegenslagen. En elkaar helpen die te overwinnen. Zodat niemand buiten spel komt te staan.

Stichting Ondernemersklankbord

Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen? Stichting Ondernemersklankbord geeft onpartijdig advies. Onze adviseurs zijn oud-ondernemers met veel kennis en jarenlange ervaring die u vrijwillig bijstaan in een klankbordtraject.
Wij delen onze expertise met u, profiteer ervan!

Gemeente Haarlem

Heeft u als zelfstandig ondernemer uit de regio Haarlem tijdelijk financiële problemen of bent u tijdelijk arbeidsongeschikt? Of bent u een startende ondernemer met een uitkering? Dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. (Bbz). U heeft dan onder bepaalde voorwaarden recht op ondersteuning in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskapitaal. De belangrijkste voorwaarde is dat uw bedrijf levensvatbaar is en/of blijft. De Bbz voor het levensonderhoud is een renteloze lening. Voor de lening van het bedrijfskapitaal betaalt u wel rente. Voor oudere zelfstandigen vanaf 55 jaar met financiële problemen is er de IOAZ-uitkering. Voor het aanvragen van de Bbz maakt u telefonisch een afspraak met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt hiervoor bellen naar het nummer 14 023.