Afscheid bestuursleden                    
Onze rots in de branding Robert Hoekstra gaat het bestuur van Young MKB verlaten. Met aandeel in diverse taken maar vooral toegewijd als beheerder van de website en verantwoordelijk voor de communicatie, heeft Robert de afgelopen twee jaar zijn bijdrage geleverd aan Young MKB Haarlem. Robert gaat zich richten op zijn baan bij xs4all en zijn onderneming www.12klik.com om nog zo meer websites te optimaliseren. Dus wie boven in Google wil staan…. Robert, dank voor je inzet!
Wie kent hem niet: altijd goed gekleed en haar strak in model: Harry de Jong! Sinds 2012 bestuurslid waarin hij een fijne bedrage aan de vereniging heeft geleverd. Al enige tijd is hij naast zijn job bij de Score in Haarlem bezig met een business case voor zijn onderneming Refew. Dit begint concrete vormen aan te nemen en vraagt hiermee ook om de nodigde tijd en energie.  Na twee jaar zijn bijdrage geleverd te hebben zal hij het stokje overdragen aan een nieuw bestuurslid. Bedankt Harry!

Young MKB Haarlem –  vacature voor twee bestuursleden
Young MKB Haarlem gaat daarom tijdig op zoek naar waardige opvolgers van deze heren!
Als bestuurslid ben je deel van een uitstekend samenwerkend bestuur dat op een vrijwillige basis plaats heeft genomen. Vooral veel plezier in het besturen van de vereniging is dan ook een belangrijke drijfveer. Je belangrijkste eigenschap is dat je de doelen waarnaar Young MKB Haarlem streeft altijd voor ogen hebt, bij alles wat je doet. De werkzaamheden zijn gevarieerd en breed:
·         Vertegenwoordiging van de vereniging naar binnen en buiten.
·         Contacten onderhouden met verenigingen, sponsoren en natuurlijk de leden.
·         Actief participeren in bestuur- en ledenvergaderingen.
·         Verantwoordelijkheid voor diverse bestuurstaken.
Tijdsbesteding:
·         Iedere maand een bestuursvergadering (doordeweekse avond)
·         Circa 10 keer per jaar een event
·         Circa 4 uur per week “overige” taken.

Lijkt het je leuk om plaats te nemen in het bestuur van Young MKB Haarlem? Wil je meer weten? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of via info@youngmkbhaarlem.nl
 
Het bestuur zal de beoogde nieuwe bestuursleden tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) voordragen. Deze zal in maart plaats vinden.